Views: 1323

BEL-122

Product code : bel122

Đại xa tải trọng 65-70 tấn

Quantity:

  + BEL-122

  Đại xa tải trọng 65-70 tấn

  Cỡ lốp (Tyre Size)

  24.00R35

  Kiểu (Tyre)

  TL

  Dùng săm (Tupe Type)

  Không dùng săm (Tubeless)

  Hoa văn (Tread pattern)

  Rock E-4

  Lớp bố quy chuẩn (Ply Rating)

  -

  Dùng cho (Application)

  Đại xa tải trọng 65-70 tấn

  Vành (Rim)

  17.00-35/3.0

  Mặt cắt, mm (Sectional width,mm)

  653

  Đường kính ngoài,mm (Overall diameter,mm)

  2175

  Tải trọng lớn nhất, index (Max load per tyre,index)

  -

  Tải trọng lớn nhất,kg (Max load per tyre,kg)

  19050

  Áp suất trong, kPa (Internal pressure, kPa)

  700

  Vận tốc lớn nhất, index (Max speed, index)

   

  Vận tốc lớn nhất, km/h (Max speed, km/h)

  50

  Đơn (O)(Single)

  O

  Đôi (S)(Dual)

  Giá thành

  Liên hệ

Related Products